петък, 13 февруари 2009 г.

Любов и Вино

Сложи ръка на мойте устни,

Когато морна да копнее,

ръка към чашата се спусне,

и пламнала се не помае.

Сложи ръка и запази ме,

Да не надвие лъст безмерна,

в любов и сладост твойто име,

с разгулни рими да почерна...

Посвещава се на Диана Златанова по случай Св. Трифон Зарезан

неделя, 1 февруари 2009 г.

Принцът на войната

Отдавна времето бе,
когато силен аз бях.
Сега смъртта ме зове,
макар добре да живях.

Властта бе в моята кръв,
светът – във мойте нозе.
Във битка яздех аз пръв
през тежките снегове.

Отдавна времето спря,
светът се срина за мен.
Плътта ми бавно изтля,
пред нея падам сразен.

Суров и горд воин бях,
водач във битки и бран.
Стана всичко на прах,
отдавна умря този блян.

Живеех в чест и във слава,
честта бе моят златен венец.
Потъна всичко в забрава,
ръждяса железният меч.

Всичко спечелено прах е,
сън, изгубен в паметта.
И животът, и той прах е –
и пръст и пепел във прахта.

Огънят бурно горя,
виждаше се надалеч.
Остана само пепелта
и един забравен меч.

На войната принц аз бях
газил съм реки от кръв.
Ала отдавна остарях –
в смъртта ще бъда пръв.